Optimaal VvE Beheer met:
Overstapservice zonder Opstartkosten
Transparantie door uw VvE online
24x7 telefonisch bereikbaar

VvE St. Jorisplein te Ridderkerk

De VvE St. Jorisplein te Ridderkerk is een wooncomplex gelegen in hartje Ridderkerk boven een druk bezocht winkelcentrum. Op dit moment is ongeveer 2/3 van de appartementen is in handen en 1/3 in eigendom van een woningcorporatie. 

Vraagstelling

Samenwerken met het bestuur en pro-actief meedenken is concreet de vraagstelling van de Algemene Ledenvergadering Sint Jorisplein te Ridderkerk aan Fémur Beheer. 

Oplossing

Door middel van transparante beheersoftware en regelmatig bestuursvergaderingen te organiseren zijn de lopende zaken gemakkelijk voor iedereen te volgen. Daarnaast worden tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering concrete voorstellen gedaan ten behoeve van klein- en groot onderhoud en bijvoorbeeld energiebesparingen. Hiermee wordt er op een efficiënte manier het gebouw onderhouden door het bestuur, beheerder en bewoners.

Sinds ruim acht jaar is Fémur Beheer onze beheerder. De samenwerking is erg goed, waarbij de professionaliteit van de medewerkers  opvalt. Financieel, technisch en ook (tot ingewikkeld) juridisch advies; je kunt het niet bedenken of Fémur is in staat ons daarbij te helpen. Altijd vinden zij een oplossing om een probleem op te lossen. Als het bestuur met oplossingen komt, passen zij zich daarbij aan. Met de helpdesk is er een korte lijn, met behulp waarvan eventuele problemen vaak snel opgelost worden. De samenwerking wordt elk jaar in de ALV geëvalueerd, en tot tevredenheid van de bewoners elk jaar weer voortgezet."